กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Anti-Corruption Center

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


blank

ตักบาตร วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2

View more

blank

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ขอเชิญชวนพุทธศาสนาทำความดีระหว่างวันที่ ๔ -๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

View more

blank

การรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

View more

blank

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕...

View more

blank

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕...

View more

blank

ประกาศ เรื่องรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับจรรยา จริยธรรม และว...

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Image

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลั...

Image

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อ่านทั้งหมด>>>


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
View more

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
View more

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
View more

อ่านทั้งหมด>>>