[เลือกภาษา]
th en
/themes/jareeya/logo/acc.png
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Anti-Corruption Centre Ministry of Justice

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

 

อ่านต่อ...
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ


อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม


blank

การกรอกข้อมูลลงศูนย์ประมวลข้อมูล ป.ป.ช.

View more

blank

รายละเอียดชุดโครงการสหยุทธ์

View more

blank

แบบฟอร์มแผน ยธ. ปี 2562

View more

blank

แบบฟอร์มแผน ยธ. ปี 2561

View more

blank

สปอตโฆษณา "แอปพลิเคชั่นกฎหมาย" ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103

View more

blank

ตักบาตร วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 2

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Image

แบบรายงาน ศปท. ยธ. ๕ และส่ง E-Mail :Anticorruption.moj@gmail.com

Image

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลั...

อ่านทั้งหมด>>>


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
View more

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
View more

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
View more

อ่านทั้งหมด>>>