[เลือกภาษา]
th en

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Anti-Corruption Centre Ministry of Justice

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

 

อ่านต่อ...
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ


อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม


blank

ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

View more

blank

ศปท.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน...

View more

blank

แอปพลิเคชัน "กฏหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส...

View more

blank

การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

View more

blank

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

View more

blank

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ด้านการส่งเสริมคุณธร...

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Image

แบบรายงาน ศปท. ยธ. ๕ และส่ง E-Mail :Anticorruption.moj@gmail.com

Image

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลั...

Image

สรุปสถิติข้อร้องเรียน การทุจริตหรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านทั้งหมด>>>


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
View more

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
View more

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
View more

อ่านทั้งหมด>>>