ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ 3

รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ 3

รายงานการศึกษาดูงาน 1. การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบราชการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัทหัวเว่ย จกัด 2. สถานการณ...
สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนและกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ๕ส สป.ยธ. ในวันพฤหัสบดีที่ ...
สพบ.จัดโครงการ..

สพบ.จัดโครงการ..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 2...
TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ TQM และการบริหารกิจกรรม TQM- ทำไมต้องบริหารแบบ TQM - องค์ประกอบของ TQM (TQM Hous...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวง...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ...
โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)