ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนและกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ๕ส สป.ยธ. ในวันพฤหัสบดีที่ ...
สพบ.จัดโครงการ..

สพบ.จัดโครงการ..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 2...
TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ TQM และการบริหารกิจกรรม TQM- ทำไมต้องบริหารแบบ TQM - องค์ประกอบของ TQM (TQM Hous...