ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สพบ.จัดโครงการ..

สพบ.จัดโครงการ..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 2...
TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ TQM และการบริหารกิจกรรม TQM- ทำไมต้องบริหารแบบ TQM - องค์ประกอบของ TQM (TQM Hous...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวง...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ...
โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร (KMA)และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM P...
CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

การเป็นข้าราชการที่ดี ทำกิจกรรม CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน