• Slide 0
  • Slide 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก ฌ.ย.ธ. ที่ถึงแก่กรรม มติครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก ฌ.ย.ธ. ที่ถึงแก่กรรม มติครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

บัญชีรายชื่อสมาชิก ฌ.ย.ธ. ที่ถึงแก่กรรม ที่อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ ตามมติคณะกรรมการดำเนิน...

อ่านต่อ
มติกรรมการการรับสมัครสมาชิกครั้งที่ 2/2560

มติกรรมการการรับสมัครสมาชิกครั้งที่ 2/2560

มติกรรมการการรับสมัครสมาชิกครั้งที่ 2/2560

อ่านต่อ
สมาชิกพ้นสภาพ ตามมติครั้งที่ 1/60

สมาชิกพ้นสภาพ ตามมติครั้งที่ 1/60

สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ฌ.ย.ธ. ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/60 ลว 27/1/60 จำนวน 10 ราย...

อ่านต่อ

BANNER

ฌ.ย.ธ.
กระทรวงยุติธรรม
ban-pd
facebook