• Slide 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว.10

การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว.10

การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่สูงกว่า...

อ่านต่อ
การส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การส่งข้อมูลประกอบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว...

อ่านต่อ

BANNER

สินค้าสวัสดิการ
คำสั่ง / หนังสือเวียน
สำนักงานฌาปณกิจสงเคราะห์
ดาวน์โหลด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (DPIS)
สำนักงานรัฐมนตรี (DPIS)