กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

           ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “๑๒๘ ปี ยุติธรรมก้าวไก ...

กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงยุติธรรม

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องพลังไทย ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) ครั้งที่ ๖๒

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) ครั้งที่ ๖๒

          ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug : CND) สมั ...

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ ... เพื่อความปลอดภัยของสังคม”

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ ... เพื่อความปลอดภัยของสังคม”

          ในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมใส่ใจ...เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” โดยมี พลอากาศเอก ประ ...

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัย

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์และการศึกษาวิจัย

             ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการศึก ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอตช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอตช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกร ...

กระทรวงยุติธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางและนโยบายแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนทิศทางและนโยบายแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  ป ...