รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ พลโท จ่อ ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรองของกระทรวงมหาดไทย กรุงเน ...

“ยุติธรรม” แถลงข่าวการจับกุม ๒ นักโทษคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

“ยุติธรรม” แถลงข่าวการจับกุม ๒ นักโทษคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท ต่อศัก ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการสัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตและทางเลือกอื่นๆ ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการสัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตและทางเลือกอื่นๆ ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระห ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

         ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้อง Conference Room Press Room ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานและกล่าวในพิธีเปิดงานกิจ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

         ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น)  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗ (27th United Nations Congress on Crime Preventio ...

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ชั้น ๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนาพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระท ...

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ-สัญญาไม่เป็นธรรม

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ-สัญญาไม่เป็นธรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โอกาสนี้ ได้มอบทุนสนับสนุนการปร ...