“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

         ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

        ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือข้อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

  ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายกลิน ที. เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเท ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

        ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์พิ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลิอาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัคร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จังหวัดพิจิตร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จังหวัดพิจิตร

         ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนเขารูปช้าง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แ ...

ก.ยุติธรรม ร่วมกับ ก.แรงงาน สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง “มุ่งคืนคนดีสู่สังคม”

ก.ยุติธรรม ร่วมกับ ก.แรงงาน สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ   ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง “มุ่งคืนคนดีสู่สังคม”

      ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้ “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหา ...