รมว.ยธ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

รมว.ยธ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๘๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ แล ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

รมว.ยุติธรรม หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านกิจการสิทธิมนุษยชน

รมว.ยุติธรรม หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านกิจการสิทธิมนุษยชน

ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mrs. Patrizianna Sparacino-Thiellay  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านกิจการสิทธิมนุษยชน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นสิทธิมนุษยชน  พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้ากา ...

รมว.ยุติธรรม เปิดตัวคู่มือสำหรับการบำบัดยาเสพติดฯ ของ UNODC

รมว.ยุติธรรม เปิดตัวคู่มือสำหรับการบำบัดยาเสพติดฯ ของ UNODC

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ "คู่มือสำหรับผู้สอนเรื่องการให้บริการชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยคู่มือดังกล่าวสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations O ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น“ย้อนรำลึกพิธีสวนสนาม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น“ย้อนรำลึกพิธีสวนสนาม”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ย้อนรำลึกพิธีสวนสนาม” ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมในช่วง“รายงานพิเศษ” ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๒๐ น. เป็นต้นไป ทางช่อง 9 ( MCOT HD ) ...

รมว.ยุติธรรม เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ควบคุมสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด

รมว.ยุติธรรม เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน  หารือแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ ควบคุมสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าหารือข้อราชการเรื่องความร่วมมือในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามโครงการแม่น้ำโ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข ...