“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” AICHA Training Programme On Business And Human Rights โดยกรม ...

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

         ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปล ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น.   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่ว ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เดินหน้าดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เดินหน้าดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

         เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โ ...

“ยุติธรรม” จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

“ยุติธรรม” จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

         ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๑๕ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  OPS Running Charity ๒๐๑๗ “จากศูนย์ฯ สู่สวน”  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  และพื้นที่โดยร ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

         ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี  วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศา ...

ยุติธรรม เดินหน้าติดตามงานอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ จ.พะเยา

ยุติธรรม เดินหน้าติดตามงานอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ จ.พะเยา

        เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ระดับพื้นที่ ภายใต้ “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”  ค ...