รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารัก ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

         ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ...

“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

         ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย" โดยมีผู้ ...

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

         เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศิริ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

         ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ร ...

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑

         ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๕๑ ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย วิถีราชทัณฑ์ มุ่งมั่นสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาท จำนวน ๕ ราย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและทายาท จำนวน ๕ ราย

         ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมคุ้มครองส ...