พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น องค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นแห่งที่ ๑๘ ของการเปิดโครงการ กำลังใจ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม  ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณากรอบแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส.  เพื่อพิจารณากรอบแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

             ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ ...

“กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี” จัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครั้งแรกในเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี” จัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครั้งแรกในเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

         ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างปร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas

         ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานป้องกัน ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ

         ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ           พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ คร ...

"ยุติธรรม" ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

"ยุติธรรม" ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

        ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม  ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ       พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และนายสุวพันธุ์ ตั ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

        ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี ...