กระทรวงยุติธรรมโชว์ผลงานรอบ ๑ ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน พร้อมนำบริการของรัฐสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรมโชว์ผลงานรอบ ๑ ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน พร้อมนำบริการของรัฐสู่ประชาชน

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี  พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนในอนาคตต่อไป ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ในมิติด้านความมั่นคง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว กีฬา และกิจการอื่นๆ ด ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี  โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม”(Towards Humane Drug Policy) โดยมีนายวีระพล ตั ...

ยธ.หารือแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน

ยธ.หารือแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อพิจารณาแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติดฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติดฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องลานนาบอลรูม ๑ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด  เรื่องแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ระหว่างสาธารณรัฐป ...

ยธ.ส่งมอบผลตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบสารพันธุกรรมให้แก่ญาติของนายสมเกียรติ สีเมืองโข

ยธ.ส่งมอบผลตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบสารพันธุกรรมให้แก่ญาติของนายสมเกียรติ สีเมืองโข

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการส่งมอบผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบสารพันธุกรรม กรณีการสูญหายของนายสมเกียรติ สีเมืองโข ลูกเรือประมงไทยที่เสียชีวิตบนเก ...

กระทรวงยุติธรรม หารือหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

กระทรวงยุติธรรม หารือหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทางเทคนิคและวิธีปฏิบัติทางเทคนิคในการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินของร ...

ยธ. ร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD" เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา "มหาราชันย์"

ยธ. ร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD" เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา "มหาราชันย์"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว&nb ...