รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายฟรังซิซกู เัสซิซ มูไรซ์ เอ คูญา วาซ ปัตตู (H.E. Mr. Francisco de Assis M ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนพัศดี ราชทัณฑ์ สร้างประสบการณ์ทางการปกครองสู่การปฏิบัติ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโรงเรียนพัศดี ราชทัณฑ์  สร้างประสบการณ์ทางการปกครองสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโรงเรียนพัศดี และเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)” รุ่นที่ ๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ให้มีทักษะและมีประสบการณ์ทางการปกครอง ตลอดจนสามารถนำยุทธศาสตร์และนโ ...

รวม.ยุติธรรม เผยทิศทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รวม.ยุติธรรม เผยทิศทางพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงยุติธรรม ที่ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม”  ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๐ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ ประเด็น "เดินหน้า One Map ปรับแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ" โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปฯ ดำเนินรายการโดย คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”  ใ ...

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ นายโน ควังอิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย  อาทิ ด้า ...

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายไมเคิล คีนัน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  ในด้านความมั่นคงและการต ...