ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมสำหรับช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามโ ...

อดีตผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณในการได้รับโอกาสให้ได้รับการพักการลงโทษ

อดีตผู้ต้องขังในคดียาเสพติดเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณในการได้รับโอกาสให้ได้รับการพักการลงโทษ

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรมชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายวิโรจน์ แซ่หว้า อดีตผู้ต้องขังในคดียาเสพติด เข้าพบพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุต ...

รมว.ยุติธรรม แถลงผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์

 รมว.ยุติธรรม แถลงผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พร้อมด้วยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และนาย ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการคม ชัด ลึก ในประเด็น “กระบวนการสอบสวนคดีรถหรู”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง ๒๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการคม ชัด ลึก ในประเด็น “กระบวนการสอบสวนคดีรถหรู”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง ๒๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  บันทึกเทปรายการคม ชัด ลึก ในประเด็น “กระบวนการสอบสวนคดีรถหรู” ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๔๕ น. ทางสถานีโ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจกรณีกระบวนการสอบสวนคดีรถหรู ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ และร่วมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ และร่วมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาและบูชาฤกษ์  ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และน้อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนรา ...