รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบ ...

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓๕ (The 35th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators : APCCA)  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Pride in Uniqueness"  ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ (International Conference on Alternative Development ๒ : ICAD ๒) โดยมี พ ...

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ  International Conference on Alternative Development ๒๐๑๕ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ตามแนวทาง “ศาสตร์ของพระราชา” โดยมี พลเ ...

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกร ...