“ยุติธรรม” ลงนามความร่วมมือกับ “ยุติธรรมเวียดนาม” พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

“ยุติธรรม” ลงนามความร่วมมือกับ “ยุติธรรมเวียดนาม” พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วย H.E. Mr. Ha Hung Cuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย ระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวี ...

รมว.ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ ศอตช.

รมว.ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ ศอตช.

มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการ และผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศอตช. ...

ยธ. เตรียมการเข้าร่วมประชุม UNGASS ๒๐๑๖

ยธ. เตรียมการเข้าร่วมประชุม UNGASS ๒๐๑๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะสำหรับเตรียมการเข้าร่วม ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nation General Assembly Special Session ๒๐๑๖ – UNGASS ๒๐๑๖) โดยพิจารณาเนื้อ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ช่วง Executive Talk ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ช่วง Executive Talk ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์ช่วง Executive Talk เพื่อออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ (ตั้งแต่เวลา ๑๘.๒๐ น.)  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ทั้ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์

กระทรวงยุติธรรม จัดแถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

รมว.ยธ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ทำการสภาทนายความ และงานวันทนายความ ปี ๒๕๕๙

รมว.ยธ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ทำการสภาทนายความ และงานวันทนายความ ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ทำการสภาทนายความ และงานวันทนายความ ปี ๒๕๕๙ โดยมี นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์&n ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาว์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง ...