ยธ. พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม”

ยธ. พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมาธิกับผู้ต้องขัง” เพื่อเผยแพร่การขับเคลื่อนนโยบายการคืนคนดีสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรม ผ่านโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”

เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ภายใต้แนวคิด โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทย และเกื้อกูลกัน โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน ...

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  เข้าเยี่ยมคา ...

กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) บันทึกเทปรายการ “ชั่วโมงที่ ๒๖” ประเด็น “การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต” ดำเนินการรายการโดย คุณเทพชัย หย่อง  โดยสามารถรับชมรายการฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานครบ ๑ ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานครบ ๑ ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรมในรอบ ๑ ปี ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด ...

ยธ. หารือขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก

ยธ. หารือขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลเรื่องการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development : AD)  แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน  เพื่อเตรียมประเด็นเนื้อหาการนำเสนอต่อที่ประชุม ...