ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

         ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓

         ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom ๒ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมแล ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

         ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

        ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือข้อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

  ในวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายกลิน ที. เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเท ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

        ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์พิ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลิอาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัคร ...