รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว” เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง ๑๐) ดำเนินรายการโดย คุณเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ   สามารถติดตามรับชมรายการดังกล่าวทางสถานีวิทยุก ...

ยธ. ประชุมสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ยธ. ประชุมสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง อธ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี  โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเ ...

รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบ ...

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓๕ (The 35th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators : APCCA)  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Pride in Uniqueness"  ...