รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้ ...

ก.ยุติธรรม จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

ก.ยุติธรรม จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 1๐.๐0 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการ ...

ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาโครงการรัฐ - ราษฎร์ ร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เป้าหมายขององค์กรในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐร่วมมือและสนับสนุน" เพื่อ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการควบคุมสารตั้งต้น ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตร ...