“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓๕ (The 35th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators : APCCA)  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Pride in Uniqueness"  ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ (International Conference on Alternative Development ๒ : ICAD ๒) โดยมี พ ...

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ  International Conference on Alternative Development ๒๐๑๕ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ตามแนวทาง “ศาสตร์ของพระราชา” โดยมี พลเ ...

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกร ...

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ “หมอหยอง”

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ “หมอหยอง”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ “หมอหยอง”  ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญ ...