กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมในการต่อสู้คดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมในการต่อสู้คดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ บริเวณด้านหน้าห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อแสดงความขอบคุ ...

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรเชิงบูรณาการ

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรเชิงบูรณาการ

        ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม  จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานคุมประพฤติจั ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand จัดโดย IYF Thailand (International Youth Fellowship) หรือ มูล ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษว ...

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

         ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑&n ...

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๑๐๓ คน พร้อมทั้งมอบ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ ...