“ยุติธรรม” ร่วมมือ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” พัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

“ยุติธรรม” ร่วมมือ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” พัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

         ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑"

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑"

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรม "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ ๑" โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่น

        ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ พลโท จ่อ ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรองของกระทรวงมหาดไทย กรุงเน ...

“ยุติธรรม” แถลงข่าวการจับกุม ๒ นักโทษคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

“ยุติธรรม” แถลงข่าวการจับกุม ๒ นักโทษคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโท ต่อศัก ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการสัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตและทางเลือกอื่นๆ ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการสัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตและทางเลือกอื่นๆ ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ๑st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE ๒๐๑๘ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระห ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

         ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้อง Conference Room Press Room ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานและกล่าวในพิธีเปิดงานกิจ ...