รมว. ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

รมว. ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อเผยแพร่ผ่านคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ...

ก.ยุติธรรม หารือสภาเกษตรกรฯ แก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ก.ยุติธรรม หารือสภาเกษตรกรฯ แก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในระบบเกษตรพันธสัญญา ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา และสา ...

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด (.pdf) ...

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เพิ่มเป็นรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เพิ่มเป็นรายละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเส ...

ยธ. ร่วมกับ ๔ กระทรวง บูรณาการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาและกลุ่มแรงงาน

ยธ. ร่วมกับ ๔ กระทรวง บูรณาการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาและกลุ่มแรงงาน

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาและกลุ่มแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม เพื่อก ...

รมว.ยุติธรรม ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รมว.ยุติธรรม ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่าง ...

ด่วน‼️สั่งปิด 'โกดัง เล่า' ซอยมหาดไทย ขัดคำสั่ง คสช 22/2558 พร้อมสั่งย้าย ตร. ยกโรงพัก เหตุ ผกก. อ้างไม่รู้คำสั่งใหม่ - ให้ปรับแล้วเปิดต่อ

ด่วน‼️สั่งปิด 'โกดัง เล่า' ซอยมหาดไทย ขัดคำสั่ง คสช 22/2558 พร้อมสั่งย้าย ตร. ยกโรงพัก เหตุ ผกก. อ้างไม่รู้คำสั่งใหม่ - ให้ปรับแล้วเปิดต่อ

ฝากประชาสัมพันธ์กันให้ทั่วๆ คำสั่ง คสช 22/2558 ห้ามร้านเหล้า/สถานบันเทิง ❌ เปิดเกินเวลากำหนด ❌ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ❌ เสียงดังเกินกำหนด รบกวนประชาชน หากพบ ‼️ ⚠️ ปิดร้านทันที 5 ปี หรือถาวร ⚠️ ตร. พบแล้วไม่สั่งปิด ย้ายทันที มีผลแล้ววันนี้ ...