รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้คณะบุคคล และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้คณะบุคคล และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เปิดโอกาสให้คณะบุคคล และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา

        วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นผู้แทน รัฐบาลไทย มอบเงิน จำนวน ๓๘,๐๑๑,๔๐๐ บาท ให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ...

รมว.ยุติธรรม เดินหน้าอำนวยความยุติธรรมผ่านการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

รมว.ยุติธรรม เดินหน้าอำนวยความยุติธรรมผ่านการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน ของกระทรวงยุติธร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองศาลฏีกา ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมคารวะนายชีพ จุลมนต์ ...

“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

         ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๒๒ ราย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการร่วมกับอัยการสูงสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการร่วมกับอัยการสูงสุด

         ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องรับรองสำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  หารือข้อราชการร่วมกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด   เพื่อปร ...

“ยุติธรรม” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

“ยุติธรรม” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

        ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ Video Co ...