รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗

         ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น)  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗ (27th United Nations Congress on Crime Preventio ...

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ชั้น ๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนาพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระท ...

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ-สัญญาไม่เป็นธรรม

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ-สัญญาไม่เป็นธรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โอกาสนี้ ได้มอบทุนสนับสนุนการปร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ชัยภูมิ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเน็ตประชารัฐ จ.ชัยภูมิ

        ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจตุรัส โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ...

“ยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬา “MOJ Game’s ๒๐๑๘” มุ่งสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

“ยุติธรรม” จัดแข่งขันกีฬา “MOJ Game’s ๒๐๑๘” มุ่งสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

         ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (MOJ Game’s ๒ ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น องค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นแห่งที่ ๑๘ ของการเปิดโครงการ กำลังใจ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม  ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อพิจารณากรอบแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส.  เพื่อพิจารณากรอบแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

             ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ ...