รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

         เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงย ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายเมอีร์ ชโล ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสังคมที่สงบสุข

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสังคมที่สงบสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรงเป็นองค์ปาฐกเปิดการประชุมระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนา อย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร UNODC ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร UNODC ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ...

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายคันฉัตร ...

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล"

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล"

            ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจ ...