พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี  โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “กำลังใจ ๑ ทศวรรษ สู่นวัตสังคมไทย”  โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา  พลเอก ...

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  เพื่อพัฒนากระบวนยุติ ...

“ยุติธรรม” มอบนโยบาย ปี ๒๕๖๐ เน้นผลักดันงานยุติธรรมเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง

“ยุติธรรม” มอบนโยบาย ปี ๒๕๖๐ เน้นผลักดันงานยุติธรรมเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Policy Implementation toward MOJ ๔.๐) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมุ่งหวังให้กระ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จำนวน ๑๐ รูป&nb ...

รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ...

ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของอนุกรรมการฯ ๓ คณะ ประกอบด้วย ๑.คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ๒.คณะ ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”  ...