รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค

          ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ นายแอนดรูว์ กิลมัวร์ ผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค พร้อมคณะ ในโอกาสหารือเกี่ยวกับแนวทาง การขับเคลื่อนสิ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ จ.หนองบัวลำภู

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ จ.หนองบัวลำภู

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อมอบนโยบ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารัก ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

         ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ...

“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

“ยุติธรรม” เปิดตัวรถเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย เปิดให้บริการนำร่อง ๕ ภูมิภาค

         ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ "ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย" โดยมีผู้ ...

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561

         เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายศิริ ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

         ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ร ...