พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

         ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะศาลพระพรหมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณห้องรับรองกระท ...

“ยุติธรรม” เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

  “ยุติธรรม” เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบภารกิจ แผนงาน และการดำเนินงาน ที่สำคั ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่อง จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหัว ...

๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง กทม. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ     ...

รมว.ยธ. เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

รมว.ยธ. เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะร ...

การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

          ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงก ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ...