“กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี” จัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครั้งแรกในเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี” จัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครั้งแรกในเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

         ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างปร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas

         ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ASEAN ๒๐๒๕ : Synchronising the Economic and Security Agendas จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานป้องกัน ...

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ

ยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ

         ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ           พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ คร ...

"ยุติธรรม" ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

"ยุติธรรม" ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

        ในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม  ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ       พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และนายสุวพันธุ์ ตั ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

        ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี ...

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

ยธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

         ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓

         ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom ๒ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมแล ...