“ยุติธรรม” เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางสั่งซื้อผ่านระบบ E – commerce


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ ทักษะ”
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำ
และทัณฑสถาน จำนวนกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ โดยนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ
อาทิ งานแกะสลัก งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน งานปั้นภาพวาด และงานหัตถกรรม 
ในการนี้ ได้เปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E – commerce
ภายใต้แบรนด์ “Good Products, Good People”
ผ่านสื่อออนไลน์ที่ www.gpgpthai.com
เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค และหมายเลขโทรศัพท์
ซึ่งจะช่วยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น
อีกทั้งเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔
ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์
ที่มุ่งมั่นฝึกฝนให้ผู้ต้องขังมีทักษะฝีมือ
สามารถผลิตสินค้าที่จัดจำหน่ายในท้องตลาดได้
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังและเป็นทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
โดยผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ถือได้ว่าเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม
และใช้ชีวิตหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุขต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --