“ยุติธรรม”วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการแห่งใหม่พร้อมจัดงานเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี


ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ บริเวณลานสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

และงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๒๖ ปี

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนดีเด่น

อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่น และเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย

รวมทั้งกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนในกระทรวงยุติธรรมที่ได้เป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม

ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคมไทย

พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ทำงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เพื่อช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

และประชาชนเข้าร่วมงานฯ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --