รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ให้การต้อนรับ Mr.Paul Robilliard

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

พร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างสองประเทศในประเด็นต่างๆ อาทิ

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --