กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์


เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายสุวพันธุ์  ตันยุววรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี
โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ณ พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --