รมว.ยุติธรรม พร้อมให้การช่วยเหลือพระและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เดินทางไปถวายสังฆทาน

ณ วัดประชาภิรมย์ ถนนระแงะมรรคา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า ตนลงมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม

จึงถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนดูทุกข์สุขของประชาชนและคณะสงฆ์

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายดูแลพระสงฆ์ทั้ง ๓ จังหวัด

โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้ามาดูแล

เรื่องกิจการของพระสงฆ์เพื่อให้พระและวัดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หากพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือ

หากอยู่ในอำนาจหน้าที่และเป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --