รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอตช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการ และผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ศอตช. โดยมีพันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --