การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ไม่ปฎิบัติตามรัฐธรรมมนูญใช้อำนาจตัดสินผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฏหมายและสิทธิ์มนุษย์ชนโดยไร้มนุษยธรรมและความยุติธรรม

 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -