ขอย้ายนักโทษกลับภูมิลำเนาต้องทำอย่างไรบ้างคะ

หนูขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการขอย้ายผู้ต้องขับกลับสู่ภูมิลำเนา เนื่องจากว่าสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมลำบาก เพราะว่าระยะทางไกลมาก ซึ่งตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  น้องชายหนูกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1  ซึ่งการเดินทางต้องใช้เวลาหลายวันขาดโรงเรียนไม่ได้ และที่สำคัญพ่อกับแม่ก็แก่มากแล้วและมีโรคประจำตัวค่ะ ถ้าหนูทำเรื่องขอย้ายกลับมาภูมิลำเนาเดิมหนูจะมีโอกาสทำเรื่องได้ไหมคะหนูจะต้องทำเรื่องที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะหนูขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ

 

ความเห็นจาก เจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ ได้ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ชะลอการขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิมไว้ก่อน จนกว่าจะดำเนินการเกลี่ยย้ายผู้ต้องขัง ที่มีจำนวนมาก เกิดอัตราความจุ    ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในการควบคุมดูแล และได้คัดย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังยังเรือนจำ/ทัณฑสถานที่สามารถรองรับได้        หรือมีจำนวนผู้ต้องขังแออัดน้อยตามความเหมาะสม  กรมราชทัณฑ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้           หากสามารถดำเนินการขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิมได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป    ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำร้องผู้ต้องขังที่ขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม มีดังนี้  

1.เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป

2. มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยกระทำผิดวินัยเรือนจำ การบังคับโทษทางวินัยต้องผ่านไปเกิน 2 ปีแล้ว และไม่ได้กระทำผิดวินัยขึ้นอีก

3.ไม่มีคดีอายัด ยกเว้นเป็นอายัดของสถานีตำรวจในท้องที่เดียวกับเรือนจำและทัณฑสถานที่ขอย้ายไป

4.คุมขังที่เรือนจำฝ่ายย้ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยนับระยะเวลาที่คุมขังระหว่างสอบสวนหรือคุมขังระหว่างพิจารณาคดีรวมด้วย)    

5.ผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เคยสั่งการอนุญาตให้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมได้ แต่ขอระงับการย้ายจะยื่นคำร้องได้อีก ระยะเวลาต้องผ่านพ้นไปเกิน 1 ปี

6.ผู้ต้องขังที่รับย้ายระบายจากเรือนจำอื่น หากจะยื่นคำร้องขอย้ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำ/ทัณฑสถานเดิมซึ่งเป็นภูมิลำเนา จะต้องคุมขังทีเรือนจำฝ่ายรับมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

7.ผู้ต้องขังที่รับย้ายเนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ขอย้ายกลับไปคุมขังยังเรือนจำภูมิลำเนา จะต้องคุมขังที่เรือนจำฝ่ายรับมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่กระทำผิดวินัย

8.ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม/ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่ถูกคุมขังในทัณฑสถานวัยหนุ่ม และทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จะยื่นคำร้องขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมได้กรณีต่อไปนี้

    8.1 ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม อายุเกิน 25 ปี ยกเว้นขอย้ายในคุมขังยังทัณฑสถานวัยหนุ่มในเขตภูมิลำเนา

    8.2 ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรชุมชนบำบัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี                           

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -