ชื่นชมการทำงานของกระทรวง

เรียนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม กระผมอยากจะกราบขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากไดร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงมาร้องเรียนที่web Blog,ของ กระทรวงยุติธรรมเมือวันที่ 5 ธค 2559 เวลา 23.00 ่ หน่วยงานท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้จนเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้เราเห็นว่า ท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ขอบพระคุณครับ

 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียน ผู้ใช้ชื่อแพน แพน

      เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดในการอำนวยความยุติธรรม
สู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งweb Blog ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในหลายๆช่องทาง
ของกระทรวงยุติธรรม ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ขอบคุณ
สำหรับความไว้วางใจ และคำชื่นชม อันจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
กระทรวงยุติธรรมต่อไป

ขอบคุณครับ

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

« แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 มกราคม 2017, 14:37 »

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -