พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เม.ย.๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560