ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตกแต่งบริเวณป้ายกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 และชั้น 2 (ด้านทิศเหนือ)
ประกาศข้อตกลงซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง (ADSL) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๓ สำหรับกรมคุมประพฤติ
ข้อตกลงซื้อพานพุ่มและร่วมถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารด้านงานยุติธรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน / นิตยสาร / วารสาร รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ADSL) ของสำนักงานยุติธรรม 81 แห่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องเช่าใช้รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่า port Lan)
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินภาครัฐ รุ่นที่ 1
เช่า ADSL hi-speed internet ห้องผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงยุติธรรม