แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ในความคิดของท่าน เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างไร
  ดีมาก ดี เฉยๆ ควรปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล
การจัดรูปแบบเว็บไซต์
สะดวกต่อการใช้งาน
การนำไปใช้ประโยชน์
กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 • image
  ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายการสมรรถนะ และประเมินสมรรถนะของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 • image
  ยุติธรรม” ระดมความคิดเห็นบูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีน อย่างสร้างสรรค์
  กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในทุกมิติของ (เมท) แอมเฟตามีน ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของ (เมท) แอมเฟตามีนเป็นไปอย่าง
download
banner banner
 


 • ยธ.จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 • ยธ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.4
 • ยธ.เปิดงานฉลองการจัดการศึกษาครบ ๒๕ ปี
 
song moj
banner
 

บทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ

banner
 
info.go.th
book
 
สิงหาคม 2559
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

05 กันยายน 2559 | 09.30 - 12.30 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือก และเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 5
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4