กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 • image
  ยธ. เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม มุ่งปฏิรูปและสร้างมิติใหม่ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
 • image
  ยธ.ระดมความเห็นจัดทำมาตรฐานงานอำนวยความยุติธรรม สู่งานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
           กระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนายุติธรรมชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานงานการอำนวยความยุติธรรม และนิติการ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อจัดทำมาตรฐานกลางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิ
download
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
banner banner
 


 • ยธ.จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 • ยธ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.4
 • ยธ.เปิดงานฉลองการจัดการศึกษาครบ ๒๕ ปี
 
song moj
banner
 

บทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ

banner
 
info.go.th
book
 
พฤษภาคม 2559
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

27 พฤษภาคม 2559 | 09.00 - 14.00 น.

ประชุม คกก.สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2559

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนวลนาฏ อมาตยกุล (ห้อง208) ประชุม คกก.สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2559

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 3
 • 8
 • 8
 • 3
 • 9