กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 • image
  สป.ยธ. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นวิพากษ์แผนปฏิบัติการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
 • image
  ยธ.เปิดเวทีเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
  กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการให้มีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและส
download
 • button-to-main-site
banner banner
 


 • ยธ.จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 • ยธ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.4
 • ยธ.เปิดงานฉลองการจัดการศึกษาครบ ๒๕ ปี
 
song moj
banner
 

บทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ

banner
 
info.go.th
book
 
ธันวาคม 2558
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

02 ธันวาคม 2558 | 15.00 - 16.30 น.

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ การรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 2
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7