กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 

 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีฯ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่อยู่ในกำกับดูแล
สำนักงาน ปปง.
 หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เนติบัณฑิตยสภา
สภาทนายความ

 

 

Read 116388 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กุมภาพันธ์ 2560
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

22 กุมภาพันธ์ 2560 | 10.00 - 12.30 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่ง ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ก.อ. ชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 5
  • 6
  • 6
  • 3