การให้บริการตรวจสอบพยานหลักฐาน

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

"เข้าถึงง่าย ได้มาตรฐาน บริการเท่าเทียม"

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

งานบริการประชาชนทั่วไปขอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มี 3 ด้าน
1. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
2. แจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
3. บริการตรวจพิสูจน์

 

eGovernment Forum 2018
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
ร่วมประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อแม่
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
Amazing Thailand Tourism Year 2018