ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

3 ส.ค. 2560 16:09 น. 162 ครั้ง

เอกสารแนบ