ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพีื้นที่ สนย.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4 ส.ค. 2560 16:49 น. 119 ครั้ง

เอกสารแนบ