กระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีนายแบรด อดัมส์ ผู้อำนวยการฮิวเมนท์ไรซ์วอทช์ ภาคพื้นเอเชีย กล่าวหาว่ารัฐบาลทหารของไทยกำลังควบคุมการแสดงความคิดเห็นบนสื่อโซเชียลมีเดีย

11 ส.ค. 2560 07:21 น. 370 ครั้ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายแบรด อดัมส์ ผู้อำนวยการฮิวเมนท์ไรซ์วอทช์ ภาคพื้นเอเชีย กล่าวหาว่ารัฐบาลทหารของไทยกำลังควบคุมการแสดงความคิดเห็นบนสื่อโซเชียลมีเดีย นั้น ประเทศไทยเคารพและให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และไม่กระทบต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม และต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น ซึ่งเป็นข้อกำหนดของกติกาดังกล่าวด้วยเช่นกัน

          ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระทำความผิด อันสืบเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็น ผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับข้อสันนิษฐานว่าตามกฎหมายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีการพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิด และยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา โดยมีศาลเป็นองค์กรที่จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในชั้นนี้คดีต่างๆ เหล่านี้ ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนจึงเป็นไปตามหลักการในเบื้องต้น

 

**************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด