กระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ส.ค. 2560 11:00 น. 101 ครั้ง