กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

18 ส.ค. 2560 11:13 น. 214 ครั้ง

               นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยมี พล.ต.ต.รมสิทธิ์  วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด