กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

18 ส.ค. 2560 11:13 น. 75 ครั้ง

               นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่ “มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  โดยมี พล.ต.ต.รมสิทธิ์  วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร