กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

18 ส.ค. 2560 11:14 น. 197 ครั้ง

               นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรมเป็นตัวแทนกรมคุมประพฤติมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 13 ปี โดยมี นางจิรสา  วงศ์ธรรมสรณ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 211 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด