กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒สิงหาคม๒๕๖๐

23 ส.ค. 2560 13:44 น. 144 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธี 

ณ พระลานพระราชวังดุสิต