กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแบบ Video Call ได้

29 ส.ค. 2560 15:13 น. 200 ครั้ง