กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ย. 2560 11:36 น. 171 ครั้ง

         นางระพีพร  หิมะคุณ  ศรีสมบัติตระกูล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 19 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  โดยมี รศ.วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องโถงรับรองสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น 5 ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด