ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11 ก.ย. 2560 13:47 น. 174 ครั้ง

เอกสารแนบ