เช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการเสริมประสิทธิภาพการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13 ก.ย. 2560 15:41 น. 58 ครั้ง

เอกสารแนบ