ยุติธรรมจังหวัดนครพนม ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน กรณีร้องขอจัดการมรดก

14 ก.ย. 2560 13:59 น. 177 ครั้ง

         เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน กรณีเข้ามาร้องขอเพื่อจัดการมรดก ทั้งนี้ เบื้องต้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ให้คำแนะนำโดยให้ผู้ร้องแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป