กรมบังคับคดีร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยของศาลล้มละลายกลาง”

14 ก.ย. 2560 15:14 น. 79 ครั้ง

     วันนี้ (14 กันยายน 2560) 08.30 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยของศาลล้มละลายกลาง” โดยมีนายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งกรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรวรรณ พัดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ณ ห้องบรรยายเนติบัณฑิต ชั้น 4 ศาลล้มละลายกลาง