ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

10 ต.ค. 2560 08:50 น. 180 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม