ผู้ตรวจราชการ ยธ. ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่

10 พ.ย. 2560 10:47 น. 89 ครั้ง