ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน

10 พ.ย. 2560 14:16 น. 206 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอเมือง จ.เชียงราย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดเชียงราย ในกรณีผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญาเช่าซื้อ กรณีพิพาทเรื่องที่ดิน และคดีครอบครัว