ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

15 พ.ย. 2560 08:59 น. 155 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ กรณีการถูกฉ้อโกงเงิน จำนวน ๑ ราย