คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.ยธ. พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สป.ยธ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

7 ธ.ค. 2560 14:28 น. 89 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ